Nieuwsbrief september 2023

Voor het eerst sturen wij al onze vrijwilligers, vrienden, sponsoren en adverteerders een nieuwsbrief, zodat we jullie op de hoogte kunnen houden van alle ontwikkelingen rondom onze Harddraverij.

Uiteraard beogen wij ook wat tijdsbesparing te kunnen boeken ten opzichte van de tot op heden gevoerde correspondentie en uitnodigingen op papier.


Gezondheidstoestand Henk Wanders Sr.

Iedereen heeft we meegekregen dat onze super fondsenwerver, Henk Wanders, behoorlijk loopt te tobben met zijn gezondheid, Het gaat gelukkig weer redelijk goed, maar ook gezien zijn leeftijd komt er een moment dat hij niet alle sponsoren, adverteerders en vreinden kan nalopen. Hij zegt niet op te geven, maar nogmaals wij spelen een beetje in op de toekomst teneinde te voorkomen dat we in een geweldig gat gaan vallen. Hij ziet dat ook en vindt het idee van een nieuwsbrief geweldig, zodat we hopen de continuiteit van de draverij te waarborgen. We houden jullie op de hoogte.


Harddraverij 1 juli

Terugkijkend op de draverij van zaterdag 1 juli, kunnen we vaststellen dat we uitermate tevreden waren.

De weergoden werkte niet helelmaal mee, zodat de belangstelling wat achterbleef bij de verwachtingen, maar het geheel overziende was het een mooie draverij. Met name willen we hier nog onze vrijwilligers bedanken voor hun inzet. Niet in het laatst willen we ook Warmunda bedanken voor hun hulp bij de horeca. We gaan dit nog evalueren en hopen op een vervolg.


Rabo ClubSupport

Vanaf 4 september is het voor leden van de Rabobank mogelijk te stemmen voor een club/stichting. Ook wij doen mee, omdat elke ondersteuning helpt. Rabo was de afgelopen jaren sponsor van de draverij, maar dit gaat naar alle waarschijnlijheid wegvallen.


DUS KUNT U STEMMEN, GEEF EEN STEM AAN DE HARDDRAVERIJ WARMOND. (Klik op deze link om te stemmen)


Tot zover een eerste nieuwsbrief. We streven er naar jullie 4 x per jaar te berichten.

Bestuur