Verslag van een
   perfect verlopen en
       spannende kortebaandag...

           Lees meer...

Nieuws
Nog geen nieuws beschikbaar.

Sponsoren


Nieuws

Appendix 1 bij het Kortebaanwedstrijdreglement: "GRAND-16"

Nieuws >>
 
 
“GRAND-16” WEDSTRIJDVERLOOP
 
Een kortebaandraverij volgens het 'Grand-16' wedstrijdverloop is een wedstrijd
met 16 paarden waarbij de verliezende paarden uit de eerste omloop, via een
onderling herkansingsronde, alsnog de tweede omloop kunnen bereiken. In de
tweede omloop starten dan in beginsel 12 paarden. Het wedstrijdverloop is
vervolgens identiek aan een reguliere kortebaandraverij met 24 paarden zoals
beschreven in het Kortebaanwedstrijdreglement.
 
Voor zover dit van invloed is op het Kortebaanwedstrijdreglement
gelden dan de volgende aanpassingen:
 
Artikel 6 lid VI.
Indien twee paarden, door dezelfde persoon te rijden, tegen elkaar loten in
de herkansingsronde, de tweede omloop dan wel in de derde omloop is de in
artikel 19, lid VI tot en met IX beschreven mogelijkheid van 'doorloten'
van toepassing.
 
Artikel 8 lid I.
Bij uitschrijving van een kortebaandraverij volgens het 'Grand-16'
wedstrijdverloop stelt de baanorganisatie zes prijzen beschikbaar.
 
Artikel 9 lid Ia t/m c.
a. In de vierde omloop starten altijd 4 paarden.
b. Paarden die in de eerste omloop hun rit winnen krijgen op grond van
artikel 18 lid II door middel van loting een nummer toegewezen voor de
tweede omloop. Paarden die in de eerste omloop verliezen, kunnen zich via
een herkansingsronde (tussenomloop) alsnog plaatsen voor de tweede omloop.
Voor de paarden die zo aan de tweede omloop worden toegevoegd, worden de
ook bij loting toe te kennen hoogste even startnummers gereserveerd. Indien
een paard hierdoor, via de herkansingsronde, in de tweede omloop dezelfde
tegenstander treft als in de eerste omloop, blijft de loting ongewijzigd.
c. Indien in de derde omloop 5 of 6 paarden overblijven, wordt tussen de
paarden die zich niet voor de vierde omloop hebben geplaatst geloot, welk
paard zich alsnog voor deze vierde omloop plaatst.
 
Artikel 16 lid I.
De Stichting NDR heeft het maximum aantal paarden dat mag deelnemen aan een
kortebaandraverij volgens het 'Grand-16' wedstrijdverloop vastgesteld op
16.
 
Artikel 16 lid IIIa.
a. Als de vooraangifte minder dan 16 paarden en een oneven aantal
deelnemers oplevert, zal één paard in de eerste omloop een stilstaand
nummer loten en automatisch doorgaan naar de tweede omloop. Indien in de
herkansingsronde eveneens een stilstaand nummer optreedt, gaat ook dat
betreffende paard automatisch door. In dit geval wordt, conform hetgeen is
beschreven in artikel 18, lid VIII, door loting bepaald welk van deze
paarden het laagste beschikbare even nummer krijgt in de tweede omloop. Dit
gebeurt met inachtneming van artikel 19, lid IX, dat het 'doorloten' van de
pikeur na als stilstaand nummer te zijn aangemerkt, uitsluit.
 
Artikel 18 lid IV.
Voor alle omlopen (incl. de herkansingsronde na de eerste omloop en de beslissende omloop) worden de startposities door loting vastgesteld.
 
Artikel 19 lid VI.
Indien bij de openbare loting door de wedstrijdsecretaris voor de herkansingsronde tot en met derde omloop een rijder zichzelf als tegenstander loot geldt de volgende werkwijze: het laatst getrokken startnummer wordt genegeerd en het hierna getrokken startnummer is bepalend. Het bij dit 'doorloten' genegeerde startnummer wordt direct daarna teruggeplaatst bij de nog beschikbare nummers. Indien nog slechts één startnummer overblijft terwijl de kans bestaat dat een rijder zichzelf als tegenstander krijgt, wordt het voorgaande startnummer door de wedstrijdsecretaris onder voorbehoud afgeroepen waarna het zo nodig kan worden verwisseld met het laatst getrokken startnummer.

Laatst vernieuwd: 28-06-2022 om 19:10:20

Terug